Beskattning av kryptovalutor

Har du gjort ett klipp på kryptovalutor? Grattis, det är underbart! Men vad är det som gäller angående beskattning av vinster gjorda på kryptovalutor? Vi har gjort en sammanställning.

Innan vi börjar vill vi göra klart att vi med denna text inte ger några finansiella råd. I den här artikeln har vi bara sammanställt information om vad som gäller. Vi tycker alla ska vara laglydiga, betala sin skatt och framför allt vara väldigt nöjda med vad fan de får för sina skattepengar.

Kryptovalutor beskattas med reavinstskatt

Skatteverket låter dig inte komma undan med att göra stora vinster i kryptovalutor. Vinsterna ska beskattas även om kryptovalutor är oreglerad mark på i stort sett alla andra områden. De svenska ’bitcoin-börserna’ kommer till exempel undan med att inte följa den lagstiftning som andra aktörer i finanssektorn måste följa (t.ex. att informera sina kunder vad avgifterna för deras tjänster är).

Vinster i kryptovalutor ska beskattas med 30%, och det finns inga ISK-konton för kryptovalutor i dagsläget. Du tar upp vinsten i din deklaration på blankett K4, avsnitt D.

Vinster i kryptovalutor kan kvittas mot förluster i andra eller samma kryptovalutor, men inte mot förluster i t.ex. aktier. Man betalar alltså 30% skatt på den totala vinst man gjort för alla affärer i kryptovalutor under ett givet år.

Skatteverket ser dig…

Enligt obekräftade uppgifter har de svenska ’bitcoin-börserna’ givit svenska polisen och eventuellt andra myndigheter personuppgifter, bankkontonummer, IP-adresser och annat i samband med brottsutredningar. Och det känns ju fullt rimligt. Ett användningsområde för bitcoin har de facto varit för illegala affärer och finansiering av terrorism.

I vilket fall tror vi att man kan känna sig säker på att Skatteverket kommer känna till privatpersoners innehav av kryptovalutor om affärerna gjorts på någon av de dyra svenska ’bitcoin-börserna’.

Ett eventuellt undantag för att Skatteverket ser dig är om du sålt dina kryptovalutor privat, t.ex. om du sålt dem till en privatperson som du hittat på LocalBitcoins. I ett sådant fall har Skatteverket begränsade möjligheter att upptäcka affären eftersom försäljningen inte registrerats hos något företag som måste lämna uppgifter till Skatteverket. Dock finns det digitala spår för allt, så om du eller den person du gjort affärer med får datorn konfiskerad av polisen… Nej, nu slutar vi spinna vidare på det här. Betala din skatt, bidra till alla landets förskolor och sov gott om natten.

…och det är högst spel att försöka smita undan

Som med all skatt är man skyldig att betala ränta till Skatteverket om man inte betalat sin skatteskuld i tid, och detta gäller även för vinster i investeringar i kryptovalutor.

När Skatteverket räknar ut din ränta läggs alla skatter man betalar ihop (inkomstskatt, reavinstskatt, fastighetsskatt m.m.) och om du totalt sett har betalat för lite skatt under året jämfört med vad du skulle ha gjort enligt kontrolluppgifterna utgår ränta för ditt totala skatteunderskott. Om t.ex. din arbetsgivare har betalat in för mycket inkomstskatt för dig kan överskottet kvittas mot en del av underskottet av skatt du skulle ha betalat för kryptovalutor. Om du vill läsa mer om det här kan du göra det i Skatteverkets broschyr.

Vår uppfattning är att det är högt spel att försöka smita från att deklarera sina vinster i kryptovalutor eftersom Skatteverket har sagt att de är på bollen att inhämta uppgifter från bitcoin-börser och de dessutom har rätt att kräva skatt som man skulle ha betalat upp till 5 år tillbaka i tiden, och med ränta. Men visst, vi kan ha fel. Bilda dig gärna din egna uppfattning och dela dina tankar i vår chatt.

Har svenska myndigheter möjlighet att upptäcka innehav i utlandet?

Vi misstänker att åtminstone någon av våra läsare har ställt sig frågan hur Skatteverket vet att man har kryptovalutor och krypto-vinster på utländska bitcoin-börser?

Svaret är att de förmodligen inte vet det i dagsläget. Men en representant från Skatteverket sa i en intervju på DI TV i december 2017 att de håller på att inhämta konto/plånboksinformation från utländska online-börser.

Fram till nu har Skatteverket, oss veterligen, struntat i sin möjlighet att inhämta information från utländska kryptovalutebörser, men i 2017 gick kryptovalutor från att vara något som en mindre grupp datanördar höll på med till att vara något som det skrivs om dagligen i de etablerade tidskrifterna.

Man kan också se det hela från Skatteverkets synvinkel: Är det rätt att jagar företag för att deras anställda har glömt att spara kvitton under arbetsresor, men strunta i att jaga personer som gjort stora vinster via spekulationer i kryptovalutor?

Kan man sänka skatten på de vinster man gjort?

Det här är ett slitet gammalt ämne inom aktiehandel och det finns flera tips. Fredrik von Schantz har radat upp flera metoder för att sänka skatten på Avanzas blogg.

Bland annat säger Fredrik att man kan sänka sin reavinstskatt genom att göra en så kallad aktievändning. Detta innebär att man säljer en aktie som för tillfället handlas till ett lägre pris än när man köpte den, och att man nästan omedelbart köper tillbaka aktien. På så vis får man en förlust som kan kvittas mot andra vinster man gjort i kryptovalutor.

En aktievändning är såklart bara aktuell om man under året sålt några kryptovalutor med vinst, har en kryptovaluta som vid något tillfälle handlas till ett lägre pris än du köpte den för och du samtidigt tänker ha kvar en del av den kryptovaluta du gör en aktievändning med.

Visserligen har bitcoin-priset gått upp något alldeles enormt de senaste månaderna, men priset har också fluktuerat kraftigt. Det har funnits perioder då priset gått ner nästan 100% på bara någon vecka. I skrivande stund är bitcoin-priset 33% lägre jämfört med för tre dagar sedan, så ännu finns tid att göra en aktievändning innan året (och chansen för 2017) är slut.

Skatteverket har inte varit tydliga med hur lång tid som måste förlöpa mellan tidpunkten då man säljer sin tillgång och den tidpunkt då man köper tillbaka den. Enligt Skatteverket är aktievändningar accepterade om investerarna har ’utsatt sig för en betydande kapitalrisk’, d.v.s. risk att förlora pengar på manövern. Skatteverket har inte givit allmänheten några närmare riktlinjer hur lång tid detta anses vara.

Vissa experter menar att man åtminstone bör låta ett dygn förlöpa mellan det att man säljer och återköper aktierna, men vi har också hittat ett blogginlägg där en privatperson säger sig ha pratat med Skatteverket som sagt att det inte finns någon tids-bestämmelse alls i frågan.

Det förefaller oss helt orimligt att samma tidsperiod skulle gälla för aktier som för kryptovalutor där priserna kan gå både upp och ner mer än 100% på ett dygn. Volatiliteten (att priserna ka gå fort upp och ner) i kryptovalutor är mycket större än i vanliga aktier, så Skatteverket bör acceptera ett betydligt kortare tidsspann för aktievändning av kryptovalutor.

Låter det här ohederligt och skatte-fiffligt? Ja, det kan man tycka, men det är fullt lagligt och är en teknik som använts flitigt i världen av aktie-spekulation. Och tro inte att de stora aktörerna i finansbranschen är skatte-änglar…

2017-12-16

Friskrivning: Informationen i den här artikeln, liksom allt innehåll på BlockBull Review, är inte och ska inte ses som investeringsråd. Informationen tillhandahålls enbart i lärosyfte och/eller underhållningssyfte, så använd den på egen risk. Det är möjligt att förlora pengar på alla investeringar inklusive kryptovalutor och historisk framgång förutspår inte framtiden. Alla åsikter som framförs är skribenterna på BlockBull Reviews åsikter. De är inte investeringsmäklare eller rådgivare.

Beskattning av vinster i kryptovalutor

Har du gjort ett klipp på kryptovalutor? Grattis, det är underbart! Men vad är det som gäller angående beskattning av vinster gjorda på kryptovalutor? Vi har gjort en sammanställning.

 

Innan vi börjar vill vi göra klart att vi med denna text inte ger några finansiella råd. I den här artikeln har vi bara sammanställt information om vad som gäller. Vi tycker alla ska vara laglydiga, betala sin skatt och framför allt vara väldigt nöjda med vad fan de får för sina skattepengar.

 

Kryptovalutor beskattas med reavinstskatt

Skatteverket låter dig inte komma undan med att göra stora vinster i kryptovalutor. Vinsterna ska beskattas även om kryptovalutor är oreglerad mark på i stort sett alla andra områden. De svenska ’bitcoin-börserna’ kommer till exempel undan med att inte följa den lagstiftning som andra aktörer i finanssektorn måste följa (t.ex. att informera sina kunder vad avgifterna för deras tjänster är).

Vinster i kryptovalutor ska beskattas med 30%, och det finns inga ISK-konton för kryptovalutor i dagsläget. Du tar upp vinsten i din deklaration på blankett K4, avsnitt D.

Vinster i kryptovalutor kan kvittas mot förluster i andra eller samma kryptovalutor, men inte mot förluster i t.ex. aktier. Man betalar alltså 30% skatt på den totala vinst man gjort för alla affärer i kryptovalutor under ett givet år.

 

Skatteverket ser dig…

Enligt obekräftade uppgifter har de svenska ’bitcoin-börserna’ givit svenska polisen och eventuellt andra myndigheter personuppgifter, bankkontonummer, IP-adresser och annat i samband med brottsutredningar. Och det känns ju fullt rimligt. Ett användningsområde för bitcoin har de facto varit för illegala affärer och finansiering av terrorism.

I vilket fall tror vi att man kan känna sig säker på att Skatteverket kommer känna till privatpersoners innehav av kryptovalutor om affärerna gjorts på någon av de dyra svenska ’bitcoin-börserna’.

Ett eventuellt undantag för att Skatteverket ser dig är om du sålt dina kryptovalutor privat, t.ex. om du sålt dem till en privatperson som du hittat på LocalBitcoins. I ett sådant fall har Skatteverket begränsade möjligheter att upptäcka affären eftersom försäljningen inte registrerats hos något företag som måste lämna uppgifter till Skatteverket. Dock finns det digitala spår för allt, så om du eller den person du gjort affärer med får datorn konfiskerad av polisen… Nej, nu slutar vi spinna vidare på det här. Betala din skatt, bidra till alla landets förskolor och sov gott om natten.

 

…och det är högst spel att försöka smita undan

Som med all skatt är man skyldig att betala ränta till Skatteverket om man inte betalat sin skatteskuld i tid, och detta gäller även för vinster i investeringar i kryptovalutor.

När Skatteverket räknar ut din ränta läggs alla skatter man betalar ihop (inkomstskatt, reavinstskatt, fastighetsskatt m.m.) och om du totalt sett har betalat för lite skatt under året jämfört med vad du skulle ha gjort enligt kontrolluppgifterna utgår ränta för ditt totala skatteunderskott. Om t.ex. din arbetsgivare har betalat in för mycket inkomstskatt för dig kan överskottet kvittas mot en del av underskottet av skatt du skulle ha betalat för kryptovalutor. Om du vill läsa mer om det här kan du göra det i Skatteverkets broschyr.

Vår uppfattning är att det är högt spel att försöka smita från att deklarera sina vinster i kryptovalutor eftersom Skatteverket har sagt att de är på bollen att inhämta uppgifter från bitcoin-börser och de dessutom har rätt att kräva skatt som man skulle ha betalat upp till 5 år tillbaka i tiden, och med ränta. Men visst, vi kan ha fel. Bilda dig gärna din egna uppfattning och dela dina tankar i vår chatt.

 

Har svenska myndigheter möjlighet att upptäcka innehav i utlandet?

Vi misstänker att åtminstone någon av våra läsare har ställt sig frågan hur Skatteverket vet att man har kryptovalutor och krypto-vinster på utländska bitcoin-börser?

Svaret är att de förmodligen inte vet det i dagsläget. Men en representant från Skatteverket sa i en intervju på DI TV i december 2017 att de håller på att inhämta konto/plånboksinformation från utländska online-börser.

Fram till nu har Skatteverket, oss veterligen, struntat i sin möjlighet att inhämta information från utländska kryptovalutebörser, men i 2017 gick kryptovalutor från att vara något som en mindre grupp datanördar höll på med till att vara något som det skrivs om dagligen i de etablerade tidskrifterna.

Man kan också se det hela från Skatteverkets synvinkel: Är det rätt att jagar företag för att deras anställda har glömt att spara kvitton under arbetsresor, men strunta i att jaga personer som gjort stora vinster via spekulationer i kryptovalutor?

 

Kan man sänka skatten på de vinster man gjort?

Det här är ett slitet gammalt ämne inom aktiehandel och det finns flera tips. Fredrik von Schantz har radat upp flera metoder för att sänka skatten på Avanzas blogg.

Bland annat säger Fredrik att man kan sänka sin reavinstskatt genom att göra en så kallad aktievändning. Detta innebär att man säljer en aktie som för tillfället handlas till ett lägre pris än när man köpte den, och att man nästan omedelbart köper tillbaka aktien. På så vis får man en förlust som kan kvittas mot andra vinster man gjort i kryptovalutor.

En aktievändning är såklart bara aktuell om man under året sålt några kryptovalutor med vinst, har en kryptovaluta som vid något tillfälle handlas till ett lägre pris än du köpte den för och du samtidigt tänker ha kvar en del av den kryptovaluta du gör en aktievändning med.

Visserligen har bitcoin-priset gått upp något alldeles enormt de senaste månaderna, men priset har också fluktuerat kraftigt. Det har funnits perioder då priset gått ner nästan 100% på bara någon vecka. I skrivande stund är bitcoin-priset 33% lägre jämfört med för tre dagar sedan, så ännu finns tid att göra en aktievändning innan året (och chansen för 2017) är slut.

Skatteverket har inte varit tydliga med hur lång tid som måste förlöpa mellan tidpunkten då man säljer sin tillgång och den tidpunkt då man köper tillbaka den. Enligt Skatteverket är aktievändningar accepterade om investerarna har ’utsatt sig för en betydande kapitalrisk’, d.v.s. risk att förlora pengar på manövern. Skatteverket har inte givit allmänheten några närmare riktlinjer hur lång tid detta anses vara.

Vissa experter menar att man åtminstone bör låta ett dygn förlöpa mellan det att man säljer och återköper aktierna, men vi har också hittat ett blogginlägg där en privatperson säger sig ha pratat med Skatteverket som sagt att det inte finns någon tids-bestämmelse alls i frågan.

Det förefaller oss helt orimligt att samma tidsperiod skulle gälla för aktier som för kryptovalutor där priserna kan gå både upp och ner mer än 100% på ett dygn. Volatiliteten (att priserna ka gå fort upp och ner) i kryptovalutor är mycket större än i vanliga aktier, så Skatteverket bör acceptera ett betydligt kortare tidsspann för aktievändning av kryptovalutor.

Låter det här ohederligt och skatte-fiffligt? Ja, det kan man tycka, men det är fullt lagligt och är en teknik som använts flitigt i världen av aktie-spekulation. Och tro inte att de stora aktörerna i finansbranschen är skatte-änglar…

2017-12-16

Friskrivning: Informationen i den här artikeln, liksom allt innehåll på BlockBull Review, är inte och ska inte ses som investeringsråd. Informationen tillhandahålls enbart i lärosyfte och/eller underhållningssyfte, så använd den på egen risk. Det är möjligt att förlora pengar på alla investeringar inklusive kryptovalutor och historisk framgång förutspår inte framtiden. Alla åsikter som framförs är skribenterna på BlockBull Reviews åsikter. De är inte investeringsmäklare eller rådgivare.


FLER RECENSIONER

augusti 23, 2017

De 5 bästa bitcoin-börserna i 2018

Vi har jämfört de populäraste, mest välrenomerade och säkraste börsera och tittat på säkerhet, avgifter, användarvänlighet, kundsupport och extrafunktioner.
oktober 10, 2017

De populäraste altcoins – ether, ripple och litecoin

Vi har jämfört de tre mest populära altcoins för investerare i 2017 - ether, ripple och litecoin. Vi har tittat på användningsområde, för-/nackdelar, börsvärde m.m.
december 17, 2017

De bästa hårdvaruplånböckerna i 2018

En grundlig jämförelse av de bästa hårdvaruplånböckerna i 2018. Hur de skyddar dina kryptovalutor, deras användarvänlighet, pris m.m. Och vad är egentligen en hårdvaruplånbok?

LÄR DIG GRUNDERNA

september 2, 2017

Kryptovaluta – grunderna

Man skulle tro att kryptovalutor är variationer på Bitcoin, och många är det. Men några kryptovalutor liknar mer traditionella aktier eller är rena bluff-hostorier.
september 19, 2017

Användningsområden – Varför behöver vi bitcoin?

Bitcoin och blockkedjan har många fördelar. Med den är det snabbare och billigare att överföra pengar jämfört med våra nuvarande system, och det finns många andra viktiga fördelar.
september 2, 2017

Introduktion till ICO’s

ICO's eller Initial Coin Offerings är otroligt hett just nu, men vad är det egentligen? Vi reder ut vad det är och vilka fallgropar man ska se upp för när man investerar i dem.
Share