Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna om investeringar i kryptovalutor.

Om du inte hittar svar på din fråga får du gärna skicka den till oss, info@blockbullreview.com, så gör vi vårt bästa för att besvara den. 

Vem betalar grävarna (de som utför mining) för sina mining-tjänster?
Grävare (miners på engelska) får en liten belöning för att de låter sina datorer köra automatiska verfikationer via en matematisk process, de får en liten mängd nyproducerade bitcoin. I och med detta är det ingen som 'betalar' grävarna, utan de belönas automatiskt genom bitcoin-systemet. Vem som helst kan bli en grävare, allt man behöver göra är att upplåta sin dator's kraft till ett företag som bedriver moln-baserad mining, t.ex. Hashflare Mining. Mer om hur bitcoin fungerar här.
Varför kallas bitcoin ibland för 'digitalt guld’?

Eftersom man använde guld som modell när man skapade bitcoin har de två många viktiga likheter i hur de fungerar. T.ex. kommer bara ett visst antal bitcoin att produceras. I 2009, när man började gräva (utföra mining på) bitcoin skapades många nya bitcoin varje dag. Men antalet bitcoin som skapas minskar dag för dag.

Den 7:e maj, 2140 kommer den sista bitcoin att skapas. Det faktum att vi vet att det bara finns ett visst antal bitcoin som någonsin kommer framställas (närmare bestämt 21 miljoner) ger förtroende för valutan. Bitcoins värde kommer inte vittra bort på samma sätt som många fiat-valutors värde har (på grund av att länder har tryckt nya pengar för att täcka kostnader). Mer om hur bitcoin fungerar här.

Vem uppfann bitcoin?
I 2008 uppfann en anonym person eller grupp av personer som kallade sig Satoshi Nakamoto bitcoin-teknologin i Japan. När man följde nyheterna om bankkrisen 2008 blev man inspirerad att skapa bitcoin, som bygger på open-source-teknologi och eliminerar vårt beroende av storbanker och de problem som de ibland skapar. Mer om fördelarna med bitcoin här.
Är bitcoin anonymt?
Ja och nej. Bitcoins blockkedja är öppen för alla att se. Blockkedjan har information om varje transaktion som någonsin gjorts med bitcoin. Eftersom bitcoin överförs från en plånbok till en annan finns även information om plånböckerna på blockkedjan. Ingen information om vem som äger plånböckerna finns lagrad, eller är ens känd av blockkedjesystemet. Men om din plånbok är på en bitcoin-börs och du har identifierat dig hos börsen vet såklart börs-företaget hur mycket bitcoin du äger. Av den här anledningen köper folk som vill ha full anonymitet bitcoin direkt från andra individer.
Vad bestämmer värdet på bitcoin?
Värdet bestäms av köpare och säljare på den fria marknaden, genom klassiskt ’utbud och efterfråga’. Om många människor vill köpa bitcoin men få vill sälja går priset upp. Om många vill sälja men det finns få köpare går priset ner.
Vissa säger att bitcoin är bara för kriminella, stämmer det?
Eftersom bitcoin har varit, och är fortfarande i stor utsträckning, oreglerad av myndigheter ser kriminella bitcoin som ett användbart medel för att överföra pengar utan att behöva komma in i dagsljuset. Media har skrivit mycket om att kriminella använder bitcoin och de artiklarna har i stor utsträckning överskuggat förklaringar om de många lagliga fördelarna med bitcoin. Men vinklingen i medierapporteringen av bitcoin håller snabbt på att ändras till det positiva. Många länders myndigheter håller på att utforma lagar gällande bitcoin (detta skrevs i september 2017). Läs mer om de många fördelarna med bitcoin här.
Vad är bitcoin cash?

Bitcoin cash är en annan kryptovaluta än bitcoin. De förvirrande lika namnen kommer av att bitcoin cash härstammar från bitcoin. Bitcoin cash skapades för att personerna i det chefslösa bitcoin-nätverket inte kunde enas om hur skalningsproblemet skulle lösas. Bitcoin behöver kunna genomföra fler verifikationer per sekund för att möta det ständigt ökande antalet transaktioner, som du kan läsa mer om här).

I augusti 2017 skapades en exakt kopia av bitcoins blockkedja och olika strategier för hur skalningsproblemet ska lösas kommer genomföras på de två versionerna av blockkedjan. Kopian av bitcoins blockkedja är grunden till den nya kryptovalutan bitcoin cash.

Finns det en fysisk version av bitcoin?
Det korta svaret är nej. Men du har kanske sett bilder på blänkande guldmynt med B:n på. Dessa är inte bitcoin utan poletter som representerar ägarskap av bitcoin (som prydnads-souvenirer). Mer om vad bitcoin egentligen är här.
I vilken utsträckning används bitcoin idag?
Enligt forskare på University of Cambridge fanns det i 2017 2,9 – 5,8 miljoner aktiva användare av plånböcker för kryptovalutor. Men en person kan ha flera plånböcker (de är oftast gratis). Bitcoin används för närvarande på två sätt, för att betala för varor och tjänster, och som rena investeringar där de som äger bitcoin bara låter dem sitta i plånböckerna. Så vitt vi vet har ingen studie gjorts som kartlägger hur människor använder bitcoin på de två respektive sätten. Men man kan köpa i stort sett vad som helst för bitcoin idag, t.ex. på Dell.com, Overstock.com, Expedia.com, and Webbhallen.com.
Vad exakt betyder det att alla kan se reskontran på blockkedjan?
Blockkedjan innehåller information om alla bitcoin-transaktioner som någonsin gjorts. Eftersom transaktionerna sker från en plånbok till en annan finns även information om plånböckerna på blockkedjan. Men ingen information om vem som äger plånböckerna lagras, eller är ens känd av bitcoin-systemet. Läs mer om hur blockkedjan fungerar här.
Vad är en fork?

I augusti 2017 upplevde bitcoin en fork då en exakt kopia av bitcoins blockkedja skapades. Forken skapades för att personerna i bitcoin-nätverket inte kunde enas om hur man skulle lösa bitcoins skalningsproblem. För att kunna hantera det ständigt ökande antalet transaktionerna behöver bitcoin kunna hantera fler verifikationer per sekund än det gör idag. Man kan läsa mer om det här). Kopian av bitcoin-blockkedjan är grunden för den nya kryptovalutan bitcoin cash.

Man kommer implementera olika strategier för hur skalningsproblemet ska lösas på de två versionerna av blockkedjan. Analytiker tror att vi kommer se fler forks i framtiden, med bitcoin så väl som med andra kryptovalutor. Detta på grund av att den första forken någonsin (bitcoin-forken i augusti 2017) var en populär lösning i det chefslösa bitcoin-nätverket.

Vad kommer order miner ifrån?
Namnet ‘miner’ kommer från en liknelse med guld-grävare (miner är engelska för gruvarbetare/grävare). På sätt och vis gräver bitcoin-miners likt guld-grävare fram bitcoin ur marken och sätter de nya klimparna på marknaden. Men såklart gräver inte bitcoin-miners, de bara kör automatiska verifikationsprocesser via sina datorer. Verifikationsprocessen producerar nya bitcoin som fungerar som belöning för grävarnas tjänster. Vem som helst kan bli en bitcoin-grävare, allt man behöver göra är att upplåta sin dators kraft till ett molnbaserat mining-företag som Hashflare Mining. Mer om hur bitcoin fungerar här.
Hur kan jag handla säkert med bitcoin?
Bitcoin-systemet är väldigt säkert, däremot behöver en del av systemen runt bitcoin (t.ex. bitcoin-börserna och plånböckerna) förbättra säkerheten. Men genom att vidta några åtgärder kan säkerheten ökas avsevärt för investerare. Man kan t.ex. begränsa sitt användande av börs-plånböcker (plånböcker som tillhandahålls av bitcoin-börser) eftersom en del sådana har hackats. Det är ofta säkrare att flytta sina bitcoin till off-line plånböcker som t.ex. Trezor. Man kan även se till att inte alltid använda samma bitcoin-adress, förvara sina privata nycklar på en (eller hellre flera) säkra platser och dela upp sina transaktioner i flera mindre transaktioner. Här kan man läsa mer om hur man kan investera säkert i bitcoin.
Vem är chefen över bitcoin?
Bitcoin har ingen ledare. Det finns ingen central part som alla är beroende av, vilket är fallet med vårt nuvarande fiat (statliga) monetära system där centrala- och kommersiella banker har makten. I bitcoin-världen är det istället de individer eller de företag som utför mining som har makten. Det finns också en ideell organisation som heter Bitcoin Foundation som har en del inflytande. Läs mer om hur bitcoin fungerar här.
Varför är vissa välkända ekonomer skeptiska till bitcoin?

Även om antalet skeptiker verkar minska är en del ekonomer tveksamma eller helt emot bitcoin. För att fullt ut förstå bitcoin och dess konsekvenser behöver man ha väldigt god förståelse inom många komplicerade områden som t.ex. avancerad teknologi, nationalekonomi, politik, psykologi och finansiella investering. Det finns så pass många faktorer som kan påverka i vilken utsträckning bitcoin kommer användas i framtiden att det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att göra en rättvisande förutsägelse.

För analytiker som oss, har det varit uppenbart att många av bitcoin-kritikerna inte gjort tillräckligt med efterforskningar innan de uttalat sig. När vi samlat information till våra artiklar på BlockBull Review har vi kommit i kontakt med många falska påståenden om bitcoin. Läs mer om hur bitcoin fungerar här.

Är bitcoin lagligt eller olagligt?
Såvida bitcoin är lagligt eller inte beror på var du är. Bitcoin är tillåtet på de flesta platser i världen, och i den Schweiziska kommunen Chiasso kan man till och med betala sin skatt med bitcoin! Men kryptovalutor är olagliga på några platser i världen som t.ex. Bangladesh, Island, Equador och Kyrgyzstan. De stater som har bitcoin-förbud är oftast länder med begränsad demokrati och många andra typer av förbud.
Vad är blockkedjan?
Bitcoins blockkedja är säkerhetssystemet som gör att den inte kan kopieras, manipuleras eller på andra sätt missbrukas. Varje bitcoin-transaktion loggas på en enorm lista som lagras i block. Blocken är i sin tur länkade till varandra och utgör blockkedjan. Bitcoins blockkedja är open-source och synlig för alla. Kopior av blockkedjan, och alla transaktioner på den, finns på otaliga datorer över hela världen. Detta gör att blockkedjan är väldigt svår att hacka eller manipulera. För att en transaktion ska godkännas behöver några olika miners verifiera den. Många säkerhetsexperter ser fördelar med blockkedjeteknologin och många nya blockkedjor har skapats. Mer om hur blockkedjan fungerar här, och hur den kan användas här.
Hur kan jag äga bitcoin helt anonymt?
Det är möjligt att köpa och äga bitcoin helt anonymt eftersom ingen personlig information lagras, eller är ens känd, av bitcoin-systemet. Man kan köpa bitcoin anonymt genom några bitcoin-börser som erbjuder konton utan personidentifiering. Men man kan också köpa bitcoin direkt från andra individer. Bitcoin kan lagras anonymt med så kallade pappers-plånböcker eller kalla plånböcker (längre ner på den här sidan hittar du förklaringar till vad dessa saker är).
Vad är en online-plånbok?
En plånbok är motsvarigheten till ett bankkonto för bitcoin, det är där bitcoin förvaras. Online-plånböcker (även kallade varma plånböcker) är plånböcker som är online, t.ex. de plånböcker som bitcoin-börserna erbjuder. Online-plånböcker har historiskt sett varit mindre säkrare än plånböcker som är off-line (flera har hackats). Nu för tiden erbjuder många bitcoin-börser off-line förvaring. En bra sådan börs är Exmo, de förvarar kryptovalutorna i alla sina plånböcker off-line. Läs mer om hur man kan öka säkerheten i sina investeringar i bitcoin och andra kryptovalutor här.
Vad är en off-line plånbok?

Offline-plånböcker (som även kallas ’kalla plånböcker’) är som namnet indikerar off-line. De ser ut som en sorts USB-sticka som man kopplar till sin dator bara under tiden man överför sina bitcoin eller andra kryptovalutor till dem. När transaktionen är färdig kopplar man ifrån den kalla plånboken och förvarar den på en säker plats. Eftersom plånboken är off-line är den mycket svårare att hacka.

Trezor är en populär offline-plånbok som anses vara den säkraste på marknaden. Du kan läsa mer om hur du kan öka säkerheten i samband med investeringar i bitcoin och andra kryptovalutor här.

Hur många bitcoin finns det?
Systemet är designat så att bara 21 miljoner bitcoin kan någonsin produceras. Man har modellerat bitcoin efter guld så till vida att bara ett visst antal bitcoin har och kommer någonsin att produceras. Dessutom kommer antalet nyproducerade bitcoin att minska över tid. Satoshi Nakamoto, grundaren till bitcoin var helt transparent med antalet bitcoin som existerar och som kommer produceras, i motsats till de flesta centralbanker i världen. Ingen ska kunna producera så mycket bitcoin som de behagar (som centralbanker gör). Mer om hur bitcoin fungerar här.
Vad är en bitcoin-börs?
Likt aktiebörserer är bitcoin-börser mötesplatser där investerare möts för att köpa och sälja bitcoin med varandra. Bitcoin-börser är online och skiljer sig i vilka tjänster och information de erbjuder sina användare. I den här artikeln, jämför vi några av de bästa bitcoin-börserna i 2017.
Vad betyder mining?
Mining är processen då transaktioner av bitcoin eller andra kryptovalutor valideras automatiskt. Mining sker via en matematisk process. Låter det komplicerat? Ja det är det, men du behöver inte bry dig om det. Om du vill bli en miner (för bitcoin kan vem som helst bli det), behöver du bara skaffa mining-hårdvara eller upplåta din dators kraft till ett företag som bedriver molnbaserad mining, t.ex. Hashflare Mining. Mining är en viktig process för bitcoin och andra kryptovalutor. I fallet med bitcoin belönas grävarna (de som utför mining) med nyproducerade bitcoin. Läs mer om vad bitcoin är och hur det fungerar här.
Vad är fiat-pengar/valutor för något?

Fiat-pengar är den typ av pengar som de flesta stater myntar nu för tiden. Det huvudsakliga kännetecknet för fiat-pengar är att de inte är bundna till något underliggande värde, de bara representerar ett värde. Detta gör att stater kan trycka mer pengar när de vill eller behöver (t.ex. för att betala räkningar).

Att inte knyta en valuta till ett underliggande värde för med sig många nackdelar inklusive risken för inflation om stater trycker för mycket pengar. Men att knyta en valuta till något för också med sig problem och det är därför nästan alla länder som använde gulmyntfot (i vilken valutan var bunden till guldpriset) övergav systemet i början på 1900-talet.

Även om en klar majoritet av ekonomer föredrar vårt nuvarande system med fiat-valutor verkar förtroendet för system minska hos allmänheten (förmodligen p.g.a. människor inte gillar att många stater trycker pengar för att betala räkningar). I all ärlighet är det extremt svårt att skapa en bra valuta. Läs mer om hur valutor skapas, guldmyntfoten och alla dess för- och nackdelar i den här boken.

Hur produceras statligt myntade pengar?
De pengar som ges ut av stater produceras antigen av centralbanker eller skapas genom fracitonal reserve banking. Den första metoden är ganska enkel, centralbanker trycker en massa nationalhjältar och hjältinnor på pappersbitar och distribuerar dem till allmänheten via de kommersiella bankerna. Fractoinal reserve banking däremot är inte lika lätt att förstå. Via den metoden gör centralbanker mer pengar tillgängligt för allmänheten genom att skapa nya lån. Du kan läsa mer om hur fractional reserve banking fungerar i den här artikeln.
Vilka är bitcoins största utmaningar?
Det finns några områden av bitcoin som många anser behöver förbättras. Det första området är skalningsproblemet. Fler bitcoin-transaktioner behöver kunna verifieras varje sekund. Det andra problemet är energiförbrukningen. Verifikationsprocessen tar stora mängder elektricitet i anspråk och om bitcoin blev en världsvaluta skulle absurda mängder el behövas för att systemet skulle fungera. För det tredje behöver regelverken kring bitcoin förtydligas. För det fjärde är priset på bitcoin väldigt volatilt (har stora svängningar) vilket gör att valutan är opraktisk att använda som en valuta. För det femte finns det potentiella problemet med ’51% attack’ som betyder att om en grävare innehar mer än 50% av nätverkets kapacitet kan hen i teorin verifiera ogiltiga transaktioner. Läs mer om bitcoins största utmaningar här.
Kommer bitcoin att ersätta stora kommersiella banker?

Bitcoin har goda chanser att ersätta storbanker. Men det finns många faktorer som påverkar bitcoin och dess framtid. Många analytiker som verkligen förstår bitcoin och hur det fungerar tror att valutan de facto kommer ta över världens betalningssystem. Storbanker försöker skapa sina egna blockkedjelösningar (säkerhetssystemet som bitcoin bygger på), men är långt efter i utvecklingen (detta skrevs hösten i 2017). Även om bankerna lyckades göra sina egna blockkedjor tänker många ’varför betala storbankerna? Bitcoin finns ju redan och är i stort sett gratis.

Det största hotet är förmodligen statliga regleringar. Ett bitcoin-förbud skulle kunna få användningen att avstanna helt, förutom i den kriminella världen. Men å andra sidan, statliga regleringar måste vara vettiga, annars revolterar medborgarna. Det korta och tydliga svaret på frågan ’kommer bitcoin ersätta storbanker?’ är ’vi vet inte’, så läs på och bilda dig din uppfattning. En bra start är den här artikeln, och diskutera gärna dina åsikter med andra läsare i vårt chattforum nere till höger.

Är bitcoin säkert?

Bitcoin har sagts vara världens största datornätverk och har aldrig hackats (trots det uppenbara dragningskraften). På grund av hur bitcoin-blockkedjan fungerar är det i stort sett omöjligt att hacka eller manipulera den, mer om hur blockkedjan fungerar här.

Men bitcoins kringliggande system, t.ex. några av börserna och plånböckerna, är inte så säkra som många hade önskat. I skrivande stund håller några av de smartaste människorna i världen på att förbättra säkerheten (detta skrevs hösten 2017). Mer om hur du handlar säkert med bitcoin här.

Vilka är de huvudsakliga användningsområdena för bitcoin?
Bitcoin gör betalningar billigare, snabbare och i framtiden även säkrare än de betalmetoder vi använder idag. Bitcoin kan göra oss oberoende av storbanker eftersom systemet drivs av dess användare, så de flesta av de dyra tjänsterna som bankerna erbjuder behövs inte. Dessutom, om bitcoin blev en världsvaluta skulle internationell handel bli lättare, mindre riskabel och billigare. En annan stor fördel är att fler individer och företag i utvecklingsländer skulle få tillgång till lån, vilket är ett stort steg mot att stoppa fattigdomen i världen. Här är en mer djupgående förklaring av de huvudsakliga fördelarna med bitcoin.
Vilka är de huvudsakliga användningsområdena för blockkedjan?
Blockkedjan är ett säkerhetssystem som helt automatiskt verifierar att transaktioner är korrekt utförda och valida. Blockkedjan kan inte bara användas till att skapa värde för pengar-transaktioner utan för överföringar av i stort sett alla typer av värden (d.v.s. allt, eller hur)? Smarta kontrakt har redan utvecklats och i framtiden kommer bilar kunna registreras in via blockkedjan, lägenheter säljas och lösenord förvaras, för att nämna några exempel. För att förstå hur blockkedjan fungerar klicka här.
Vad är en varm plånbok?

En varm plånbok är ett annat ord för en online-plånbok. Varma bitcoin-plånböcker är online, t.ex. plånböckerna på bitcoin-börserna. Historiskt sett har varma plånböcker varit mindre säkra än kalla plånböcker, flera har hackats. Nu för tiden erbjuder många bitcoin-börser off-line förvaring. En bra sådan börs är Exmo, de förvarar kryptovalutorna i alla sina plånböcker off-line.

Läs mer om hur du kan öka säkerheten när du investerar i bitcoin och andra kryptovalutor här.

Vad är en kall plånbok?

En kall plånbok är ett annat ord för en off-line plånbok. Kalla plånböcker förvarar bitcoin eller andra kryptovalutor off-line. De ser ut som en sorts USB-stickor som man har inkopplad till sin dator bara den korta stund man överför sina kryptovalutor till dem. När transaktionen är färdig kopplar man ifrån den kalla plånboken från datorn och förvarar den på en säker plats. Eftersom dessa plånböcker är off-line är de mycket svårare att hacka.

Trezor är en populär off-line plånbok som anses vara den säkraste på marknaden. Läs mer om hur du kan öka säkerheten när du investerar i bitcoin och andra kryptovalutor här.

Vad är bitcoin-reskontran för något?
Bitcoin-reskontran är en lång, lång, väldigt lång lista av bitcoin-transaktioner. Varje transaktion som någonsin gjorts med bitcoin finns med på listan. Listan lagras i block som länkas till varandra och formar blockkedjan. Blockkedjan är den fundamentala och revolutionerande teknologin som gör bitcoin så speciell och så användbar. Läs mer om hur bitcoins blockkedja fungerar här.
Vad är en ICO?

ICO star för Initial Coin Offering och betyder att en ny kryptovaluta skapas och erbjuds på marknaden. Pengarna som försäljningen av de nya kryptovalutorna drar in ska (eller snarare borde) användas till att bekosta nya IT-projekt och har visat sig vara väldigt effektiva i att göra det. Några kryptovalutor som erbjuds i samband med ICOs liknar valutor medan andra har mycket gemensamt med traditionella aktier. Andra egenskaper liknar ingenting och ser ut att vara helt nya fenomen.

ICOs har kritiserats på sistone (det är skrevs i 2017) eftersom deras rättsliga status behöver förtydligas. Makthavarna i en del länder har börjat reagera på de ICO’s som erbjuder kryptovalutor som liknar traditionella aktier och menar att de ska beskattas som sådana. Läs mer om den fascinerande världen av ICOs här.

Vilka grundläggande principer för att investera bör alla känna till?
Alla investeringar för med sig risk. Om du inte vill eller kan acceptera det, ge dig inte in i investeringar. Ta reda på vilken risk-tolerans du har och matcha din personliga risk-profil med risk-nivån du tar i dina investeringar. Tygla dina känslor så att du inte låter dina känslor, snarare än ditt rationella tänkande, styra dina beslut. Investera inte mer än du har råd att förlora och investera i saker du kan och förstår dig på. Och just det, se till att ha kul när du investerar! Mer om grunderna i att investera här.
Vad skiljer investeringar i kryptovalutor från investeringar i aktier?
Skillnaden mellan att investera i kryptovalutor som bitcoin och traditionella aktier är risk-nivån. Alla investeringar för med sig risk, men risk-nivån för investeringar i bitcoin och andra kryptovalutor är extremt hög. Vi på BlockBull Review tycker man kan likna investeringar i kryptovalutor vid en extremsport. Hög risk betyder att det är stor chans att vinna, men också stor chans att förlora. Läs mer om risktagning i investeringar här.
Hur kan man sänka risken i sin investeringsportfölj?
Det finns många saker man kan göra för att skänka risken i sina investeringar. T.ex. kan man investera i flera olika värdepapper (’inte sätta alla äggen i samma korg’). Man kan också köpa värdepapper som innehar olika mängder risk, eller köpa flera värdepapper i varje värdepappersklass. Man kan också köpa cykliska och kontracykliska värdepapper, eller små mängder av samma värdepapper vid olika tillfällen. Att investera långsiktigt brukar också reducera risken. Mer om att reducera risken när man investerar här.
Hur fungerar bitcoin-uttagskort?

Bitcoin-uttagskort ser ut som vilka uttags- eller kreditkort som helst, och när man använder dem för att köpa saker fungerar de på exakt samma sätt. Skillnaden mellan bitcoin-uttagskort och vanliga uttagskort är bara att traditionella kort laddas med fiat (statligt myntade) pengar och bitcoin-uttagskort laddas med bitcoin.

Många bitcoin-kort lagrar fiat pengar på kortet (i stort sett växlar man bitcoin till fiat-pengar som lagras på kortet). Detta gör det lättare för svenskar och amerikaner när det är dags att deklarera. Här är en jämförelse av de bästa bitcoin-uttagskorten för svenskar.

Vad är altcoin?
Altcoin är en förkortning av engelska ‘alternative coin’ och refererar till alla andra kryptovalutor än originalet, bitcoin. Här är några exempel på altcoins, Ripple, Monero and ZCash. Här är en jämförelse mellan de populäraste altcoins just nu (detta skrevs hösten 2017).
Vad är Ripple?
Ripple är en altcoin, en kryptovaluta som bitcoin. Ambitionen med Ripple och dess blockkedja (som inte är densamma som bitcoin’s blockkedja) är att kunna överföra både kryptovalutor och fiatvalutor (statligt myntade valutor) snabbare, billigare och säkrare. Ripple är en av de mest kända altcoins (detta skrevs hösten 2017). Här är en jämförelse mellan Ripple och andra populära altcoins.
Vad är SegWit?

SwgWit står för Segregated Witness och är den tekniska lösningen som majoriteten av medlemmarna i bitcoin-nätverket ville att man skulle använda för att lösa bitcoins skalningsproblem i 2017. Bitcoin behöver kunna genomföra fler verifikationer per sekund för att möta det ständigt ökande antalet transaktioner, som du kan läsa mer om här. egwit was implemented in August 2017. Under hösten 2017 hade en grupp utvecklare planer på att genomföra ytterligare förbättringar för att lösa skalningsproblemet genom det så kallade SegWit 2X. Dock ställdes införandet in i sista minuten. Det fanns inte mycket medhåll för SegWit 2X i bitcoin gemenskapen och det fick mycket kritik. De flesta föredrar andra metoder för att lösa skalningsproblemet, t.ex. att färdigställa Lightning.

Vad är en hårdvaruplånbok?

Hårdvaruplånböcker har utvecklats av en enda anledning, för att lagra bitcoin och andra kryptovalutor så säkert som möjligt. Hårdvaruplånböcker är små enheter som kopplas till datorer eller mobiltelefoner och anses vara den säkraste sortens plånbok.

Även om hårdvaruplånböcker är väldigt säkra finns det ingen garanti för att hackare inte kan komma åt tillgångarna som är lagrade på dem. Tjuvarna verkar hela tiden vara ett steg före, så förutom att köpa en hårdvaruplånbok är det rekommenderat att vara försiktig även på andra sätt, t.ex. genom att välja starka lösenord som inte används för flera enheter/sidor, och att inte berätta för hela världen vad värdet av sitt innehav av bitcoin och andra kryptovalutor är.

Här är en jämförelse av de bästa hårdvaruplånböckerna på marknaden.

Hur skyddar hårdvaruplånböcker kryptovalutor?

Som du säkert kan tänka dig har många hackare försökt stjäla folks bitcoin och de använder olika metoder. En metod är att stjäla kryptovalutornas privata nycklar. Bitcoin (och de flesta andra kryptovalutor) finns alltid på blockkedjan, men ägarskapet av dem bestäms av vem som har tillgång till varje bitcoins privata nycklar. Den som har tillgång till de private nycklarna äger den specifika mängd bitcoin som nycklarna är knutna till och kan flytta tillgångarna som hen vill. För att skydda de privata nycklarna från hackare lagrar hårdvaruplånböcker nycklarna off-line. Enheterna ska bara kopplas till Internet-anslutna datorer eller mobiltelefoner de korta stunder det tar att skicka bitcoin och andra kryptovalutor till och från dem. Hårdvaruplånböcker är krypterade så att kryptovalutorna även är skyddade under de korta stunderna de är uppkopplade till Internet.

En annan metod som hackare har använt för att stjäla folks bitcoin är att smitta datorer med ett virus som loggar vilka sidor som besöks och vilka tangenter på tangentbordet som trycks. På så sätt har hackarna lyckats stjäla lösenord till folks online-plånböcker. Efter att de loggat in i någons plånbok överför hackarna bitcoin och andra kryptovalutor till sina egna plånböcker. P.g.a. detta använder de flesta hårdvaruplånböckerna ett väldigt smart system för inloggning där man aldrig trycker på samma tangenter på tangentbordet.

Som i många andra vetenskapsgrenar är experterna inte helt ense inom IT-säkerhet. Det råder något skilda meningar om vilka tekniker som är bäst och vilka som är överflödiga när man ska försöka skydda folks datorer och kryptovalutor. Dessutom ändras hela tiden teknikerna som hackarna använder. Hårdvaruplånböcker framställs av olika företag som har lite olika syn på vilka säkerhetsmetoder som är bäst, så plånböckerna kan ha väldigt olika egenskaper, funktionalitet och utseende.

Det finns mycket mer att saga om de hur hårdvaruplånböcker skyddar bitcoin och andra kryptovalutor, vi har bara nämnt de viktigaste sätten.

Här är en jämförelse av de bästa hårdvaruplånböckerna på marknaden.

2017-09-26

Friskrivning: Informationen i den här artikeln, liksom allt innehåll på BlockBull Review, är inte och ska inte ses som investeringsråd. Informationen tillhandahålls enbart i lärosyfte och/eller underhållningssyfte, så använd den på egen risk. Det är möjligt att förlora pengar på alla investeringar inklusive kryptovalutor och historisk framgång förutspår inte framtiden. Alla åsikter som framförs är skribenterna på BlockBull Reviews åsikter. De är inte investeringsmäklare eller rådgivare.


FLER RECENSIONER

december 17, 2017

De bästa hårdvaruplånböckerna i 2018

En grundlig jämförelse av de bästa hårdvaruplånböckerna i 2018. Hur de skyddar dina kryptovalutor, deras användarvänlighet, pris m.m. Och vad är egentligen en hårdvaruplånbok?
augusti 23, 2017

De 5 bästa bitcoin-börserna i 2018

Vi har jämfört de populäraste, mest välrenomerade och säkraste börsera och tittat på säkerhet, avgifter, användarvänlighet, kundsupport och extrafunktioner.
oktober 10, 2017

De populäraste altcoins – ether, ripple och litecoin

Vi har jämfört de tre mest populära altcoins för investerare i 2017 - ether, ripple och litecoin. Vi har tittat på användningsområde, för-/nackdelar, börsvärde m.m.

LÄR DIG GRUNDERNA

september 1, 2017

Hur man sänker risken

Det finns många sätt att reducera risken i sina investeringar. Vi går igenom de vanligaste och mest effektivaste sätten för att reducera risken till en nivå som man är bekväm med.
september 19, 2017

Ny teknologi kommer omvälva bankvärlden

Ny teknologi har skakat om och fundamentalt förändrat många branscher inklusive musikbranschen, mediabranschen och detaljhandeln. Nu tror mång att det är bankvärldens tur.
september 3, 2017

Bitcoin och blockkedjan – grunderna

Bit i det sura äpplet. Om man ska investera i Bitcoin- och blockchain-teknologierna behöver man förstå vad de är. Vi reder ut alla grundläggande koncept och tankar bakom teknologin.
Share